Tietoja Suomen seurakunnista - selityksiä


Alla selitetään seurakuntien sivuilla olevia otsikoita.

Yleistä
Jos linkki on musta sitä ei ole tai sitä ei vielä ole otettu käyttöön.

Historia
Evankelis-luterilaisten seurakuntien historia perustuu O. I. Collianderin "Suomen kirkon paimenmuisto 19:n vuosisadan alusta nykyaikaan. Ensimmäinen osa. I. Suomen kirkon hiippakunnat ja niiden tuomiokapitulit. II. Suomen kirkon seurakunnat ynnä niiden kirkkorakennukset ja papisto" (Suomen kirkkohistoriallisen seuran toimituksia 8(1907-10)) -teoksen seurakuntahistoriaan, seurakunta- ja pitäjänhistorioihin ym. lähteisiin.

Vanhat nimet
Tiedot on pääasiassa K. G. Leinbergin teoksesta "Finlands territoriella församlingars namn, ålder, utbildning och utgrening" (Suomen kirkkohistoriallisen seuran toimituksia 7(1906) sekä Collianderin yllä mainitusta teoksesta.

Kylät
Perustuu pääsääntöisesti vuosina 1919-31 painettuun Suomenmaa-kirjasarjaan.

Naapuriseurakunnat
Perustuu pääsääntöisesti vuosina 1919-31 painettuun Suomenmaa-kirjasarjaan.

Mikrofilmit
Luettelot perustuvat pääsääntöisesti Kansallisarkiston vanhassa tutkijasalissa käytettyihin n.s. Viscard-kansioiden tietoihin.

Papit
Pappisluetteloita on tallennettu pappismuistoista sekä paikallis- että seurakuntahistorioista. Käytetyt lähteet on mainittu sivun lopussa [tulee näkyviin vasta myöhemmin].

Osoite
Kirkkoherranviraston osoite Kirkkohallituksen (ev-lut seurakunnat) tai Suomen ortodoksisen kirkon palvelimella.

Mikrokortit
Linkki Mikkelin maakunta-arkiston mikrokorttiluetteloon.

HisKi
Linkki HisKi-tietokannan hakusivulle.

Muuta
Sivulla on linkkejä muihin paikkoihin joista löytyy tietoa kyseisestä seurakunnasta.

Mikrokortit (SVAR)
Ruotsin arkistolaitoksen mikrokorttiyksikkö SVAR myy ja vuokraa eräiden suomalaisten seurakuntien mikrokortteja. Vuokratilauksen voi tehdä Suomen Sukututkimusseuran kirjaston kautta, jolloin säästyy ulkomaanmaksun pankkikuluista.

Mustat kirjat
Katso selitystä mustan kirjan sisällysluettelon alussa.