Rippikirjat - Jämsä - A 1 (1726-1728)

Seurakunnat | Kirjat | Sivut | Kylät | Sukunimet | Haku | Edellinen | Seuraava

125 - Vitikkala Witickala

henkilö synt. kuol. muut alkup. huomautus
länsman Axel Palander
Eva.M.Kijhl
Thomas dreng
Walborg hu
Markus drengtill Kelhä
Jöran ditotill Seppola
Carin huibm
Chirstin piga
Sophia qvtill ehkä Sawo
Chirstintill Seppola
Drag Wycberg
Brita hu
Enk. Maria
Enk. Chirstin
qv Elinikä: 30 / 1727
Johan drengtill Hardus
Gl. Filastay
Brita hu
Elin pigatill Kähöis
Mickal dreng
Bertill
Maria hu
inh Erik
Maria hu.