Rippikirjat - tietojen tallentaminen ja muokkaus

Rippikirjojen puhtaaksikirjoitettujen tietojen tallentaminen ja muokkaus tapahtuu www-käyttöliittymän kautta. Oletusarvoisesti sivut ovat ensin tilassa, jossa tietoja voi vain katsella. Tallennustoiminnot saa käyttöön kirjautumalla sisään sivuille seuraavassa osoitteessa: http://hiski.genealogia.fi/rk/login.php.

Jatkossa käyttäjätunnusten luominen on tarkoitus tehdä automaattiseksi toiminnoksi, jossa varmistetaan syötetyn sähköpostiosoitteen oikeellisuus. Tämä ei kuitenkaan ole vielä käytössä ja toistaiseksi uudet käyttäjätunnukset lisätään käsin. Jos olet kiinnostunut rippikirjojen tallentamisesta, tallenteiden tarkistamisesta tai lisätietojen ja linkkien lisäämisestä, ota yhteyttä Jouni Maliseen (jouni.malinen@genealogia.fi) käyttäjätunnuksen saamiseksi.

Tallennustyökalut/käyttöympäristö

Tallennusta (ja tallennettujen tietojen tarkistamista) voi tehdä haluamallaan tavalla. Useimmissa tapauksissa kätevin ratkaisu on SSHY:n digiarkiston käyttö lähdemateriaalina. Tämän voi avata omaan selainikkunaansa, jotta sekä lähdemateriaali että puhtaaksikirjoitettu sivu olisivat esille yhtäaikaa. Kätevintä tämä on, jos käytettävissä on kaksi monitoria, mutta kyllä kaksi ikkunaa saa mahtumaan yhteenkin monitoriin. Jos käytettävissä on mikrofilmin lukulaite tai paperikopioita rippikirjan sivuista, voi toki niitä käyttää SSHY:n kuvien sijaan.

Sivun tiedot katselutilassa


Tietojen syöttäminen sivunäkymässä

Rippikirjan tietojen syöttäminen ja aiemmin syötettyjen tietojen korjaus sekä lisätietojen kirjaaminen tapahtuu sivunäkymässä. Tämä näkymä vastaa tietojen katselussa käytettävä rippikirjan sivun tiedot sisältävää www-sivua pienin eroin. Linkit eri sivuihin näkyvät alkuperäismuodossaan ja jokaisella sivun rivillä on muutamia komentolinkkejä rivien lisäämiseksi ja poistamiseksi. Tämän lisäksi kaikkia sivun tekstejä voi muokata klikkaamalla haluttua tekstiä.
Linkit

Rippikirjan tietojen yhteyteen voidaan tallentaa linkkejä sekä rippikirjantietokannan sisäisiin kohteisiin (sivu, rivi) että täysin ulkopuolisiin lähteisiin (SSHY:n digitoidut rippikirjan sivut, HisKi-tietokannan historiakirjojen tapahtumat). Nämä linkit on tarkoitettu helpottamaan tietojen käyttöä ja tarkistamista.

Linkit kirjataan kahden @-merkin välisenä tekstinä. Mm. seuraavia linkkejä voi käyttää sivujen linkkikentässä (toinen kenttä sivun otsikkokentän alla) tai rivien huomautuskentässä.

@s:<sivun nro>@ (esim. @s:10@)
Linkki rippikirjatietokannassa olevaan sivuun. Kunkin sivun linkki näytetään sisäänkirjautuneille käyttäjille sivun otsikkokentän oikealla puolella.
@r:<rivin nro>@ (esim. @r:10@)
Linkki rippikirjatietokannassa olevaan riviin. Kunkin rivin linkki näytetään sisäänkirjautuneille käyttäjille rivin oikealla puolella.
@sshy:<SSHY-kuvan nro>@ (esim. @sshy:10@)
Linkki SSHY:n digiarkistossa olevaan kuvaan. Tätä käytetään lähinnä sivukohtaisessa linkkikentässä (toinen kenttä sivun otsikon alla). Kullekin rippikirjalle tallennetaan sshy-makro (esim. "http://www.sukuhistoria.fi/sshy/kirjat/Kirkonkirjat/kerimaki/rippikirja_1748-1754_tk2153/%d.htm"), jonka '%d'-teksti korvataan linkkitekstissä olevalla numerolla.
@hiski:<tapahtumatunniste>@ (esim. @hiski:1234@)
@hiski:<tapahtumatunniste>:<teksti>@ (esim. @hiski:1234:synt. 23.4.1811@)
Linkki HisKi-tietokantaan historiakirjan tapahtumaan (kastettu, vihitty, haudattu, sisäänmuuttanut, poismuuttanut). Jos valinnainen tekstikenttä lisätään linkkiin, näytetään kyseisen teksti rippikirjan katselutilassa. Jos tätä tekstiä ei ole linkissä, näytetään linkkitekstinä "HisKi". HisKi-tietokannan tapahtumanumero on saataville HisKi-hausta tapahtumasivulta (suurennuslasi-ikoni hakutuloksista tai kirjan selaustoiminto). Tapahtumatunniste on sivun alareunassa Kommentit-otsikon jälkeen. Huomaa että HisKi-sivun yläreunassa oleva tapahtumanumero ei ole oikea numero tähän rippikirjan linkkikäyttöön. Lisäksi tällä hetkellä on syytä huomioda myös se, että kaikilla HisKi-tietokannan tapahtumilla ei vielä ole sopivaa tunnistetta tällaiseen linkityskäyttöön.

Jouni Malinen
Last modified: Mon May 5 22:09:31 EEST 2008