logo
 
Genealogiska Samfundet i Finland
Historieböcker

HisKi - inmatningsläget

På denna sida visas inmatningsläget för församlingarnas historieböcker. Informationen är uppdelad enligt längdernas indelning och dessutom uppdelat i en äldre del (fram till 1850-1860, de s.k. Svarta böckerna)och en yngre del (ca 1850-1900). Inmatningsläget visas genom en nummer- och färgkod enligt följande schema.

Obs! Församlingar angivna som inmatade i förteckningen nedan är ej nödvändigtvis ännu i sökdatabasen.

nummerfärgförklaring
  uppgifterna ej inmatade i databasen
1 helt inmatade och kontrollerade
2 helt inmatade
3 delvis inmatade, inmatningen fortsätter
4 delvis inmatade, inmatningen har avbrutits
5 inmatning pågår (inga uppgifter ännu returnerade)
6 opåbörjade
7 inga böcker (församlingen fanns inte, inga böcker har förts eller de har försvunnit)
8 inget behov (de egentliga böckerna täcker tidsperioden i sin helhet)

Pohjanmaa

Indelning enligt längder
D=döpta, V=vigda, B=begravda, I=inflyttade, U=utflyttade

- ca. 1850ca. 1850 -räkenskaper -1850räkenskaper 1850-
nrnanmDVBIU  DVBIU  DVB  DVB
20 Bergö 77777 25662        
659 Esse 32235 22266        
398 Jakobstad 22266 22266        
130 Jeppo 77777 2 2          
178 Kaskö 22255 66666        
227 Korsholm 22566 66666        
228 Korsnäs 22266 66666        
686 Kristinestads landsförsamling 22266 66666        
236 Kristinestads stadsförsamling 22266 66666        
237 Kronoby 22222 42252   2    
216 Kvevlax 42366 66666        
271 Laihela 22522 44666  22    
283 Lappfjärd 22222 66666  22    
312 Larsmo 22266 22266        
640 Lillkyro 22466 66666        
316 Malax 35266 66666        
320 Maxmo 22222 64466 722    
338 Munsala 32266 62266 555    
364 Närpes 23255 66666 555    
Nedervetil 22266 66666  22    
589 Nykarleby stads- och landsförs* 24255 66666        
365 Oravais 22266 64266        
368 Orisberg 22566 66666        
399 Pedersöre 22266 22266        
391 Petalax 22255 46466        
405 Pörtom 32566 55566 755    
420 Purmo 22266 62266        
439 Replot 55266 66666        
490 Sideby 52555 66666        
512 Solf 22255 62666 656    
125 Storkyro 11266 52655   2    
550 Terjärv 22366 32566        
593 Vasa 25566 66666        
643 Vörå 22222 66666