logo
 
Suomen Sukututkimusseura
Historiakirjat

19980616

Muuttuneet seurakunnat Seuraavat mainituista muutoksista ovat lähdemateriaalissa Kuopion msrk:n tietojen seassa, mutta nämä tapahtumat on siirretty hakutietokannassa kyseisten seurakuntien muiden tietojen joukkoon: 0154, 0174, 0317, 0354, 0574.