HisKi-projekti - tallennusohjeet - tilit - Excel-pohjatTilit tallennetaan mahdollisuuksien mukaan kastettujen, vihittyjen ja haudattujen tallennusohjeiden mukaisesti. Usein tietoja on kuitenkin hyvin vähän, esim. nimet puuttuvat, ja mukana on puolestaan tiettyjä lisätietoja, esim. maksut. Tämän takia seuraavassa muutamia lisäohjeita (Excel-tallennuspohjia varten):

Lisättävät sarakkeet (otsikko toiselle riville):

  • Maksun aihe, esim. "Wid barnadop." (kastetut), "Wid bröllopet" (vihityt), "för lägerställe" (haudatut) - maksu, esim "1:25"

Kastetut

  • Tapahtumissa ei ole yleensä mainittu henkilöä, tällöin esim. "Hans hustrus barnaförlossning" tallennetaan kokonaan maksun aiheeksi - jos henkilö on mainittu, tallennetaan ammatti, nimi ym. tiedot tilanteen mukaan isän tai äidin sarakkeisiin - jos mainittu henkilö ei oletettavasti ole isä eikä äiti, henkilötieto tallennetaan Alkuperäinen lisätieto -sarakkeeseen.

Vihityt

  • Tapahtumissa ei ole mainittu henkilöiden nimiä - paikka tallennetaan Miehen paikka -sarakkeisiin (kylä/talo).

Haudatut

  • Tileissä on yleensä mainittu henkilö (useimmiten vainaja tai lapsen isä), tallennus haudattujen yleisohjeen mukaan (huom. omaiselle, esim. isälle, oma rivi) - varsinkin viimeisten vuosien tapahtumista puuttuu henkilön nimi, mutta vainajan ammatti (esim. "Bd", "barn", Sons h:ru") on mainittu ja se tallennetaan tavalliseen tapaan vainajan ammattisarakkeeseen.