HisKi-tallennusohjelma - tallennusohjeet - erikoismerkinnätë, á, ā, ü, ˙, jne. Kaikki tavalliset merkit löytyvät näppäimistöltä. Esim. saksalainen ü-kirjain saadaan kirjoitettua painamalla ensin näppäintä, jossa on kaksi pistettä ja tämän jälkeen u-kirjainta.
esim. Johansdr Kirjoitetaan Johans:dr.
viiva kirjaimen yläpuolella (merkitsee kaksoiskonsonanttia) Esim. Johaņa (n-kirjaimen päällä on vaakaviiva) kirjoitetaan Johanna.
ß tai muu kirjainyhdistelmä Korvataan kyseisillä kirjaimilla, esim. ß korvataan ss-kirjainyhdistelmällä.
C-kirjainta muistuttava lyhennemerkki sanan lopussa Korvataan kaksoispisteellä (:).
tieto puuttuu Kenttä jätetään tyhjäksi.
puuttuva tieto on korvattu viivalla Kirjoitetaan ko. kenttään yksi tavuviiva (-).
puuttuva tieto on korvattu kysymysmerkillä Kirjoitetaan ko. kenttään kysymysmerkki (?).
"Ibidem.", "dito" tai ' -"- ' Ei tallenneta ko. merkintöjä (= samoin kuin edellä), vaan kirjoitetaan tieto, joka toistuu. Yleensä tieto toistuu edelliseltä rivilta (ts. edellisestä tietueesta).
sulkumerkit ( ) Sulut kirjoitetaan samalla tavalla kuin ne on kirjoitettu luetteloon. Joskus ensimmäinen kaari voi tulla esim. isän eteen ja viimeinen kaari isän sukunimen jälkeen.
lyhenteet Lyhenteet merkitään niin kuin ne on kirjoitettu tallennettavaan luetteloon. Lyhenteitä ei saa muuttaa selväkieliseen muotoon.
piste, pilkku vai kaksoispiste? Käytetään sitä merkkiä, jota käytetään kyseisessä kohdassa tallennettavassa luettelossa riippumatta siitä, että jossain muualla on saatettu vastaavassa paikassa käyttää jotain toista merkkiä.
alleviivatut sukunimet

Tallennettavissa luetteloissa on usein alleviivattu sukunimet, jotka poikkeavat ko. alueen sukunimikäytännöstä. Alleviivaukset jätetään pois ja niitä ei myöskään kommentoida kommenttikentissä.
yliviivattu tieto Jos koko tietue on yliviivattu, merkitään tieto tästä Tallentajan kommentti -kenttään.

Jos vain jokin tieto on yliviivattu, merkitään tieto tästä kyseisen kentän kommenttikenttään.

Q tai Z


Qvp. bd. drn


Qp. pig. Maria ...
Qp. Anna ...

Mustissa kirjoissa on Z-kirjainta muistuttava merkki. Useimmiten on kuitenkin kyse Q-kirjaimesta. Kirjain on syytä selvittää katsomalla, missä yhteydessä se esiintyy.