HisKi-projekti - tallennusohjeet - haudatutHaudattujen luettelossa esiintyy vainaja, joissakin tapauksissa myös vainajan omainen.

Haudattujen luettelossa on usein kaksi päivämäärää, joista ensimmäinen tarkoittaa kuolinaikaa ja toinen hautausaikaa. Jos luetteloon on merkitty vain yksi päivämäärä, se yleensä tarkoittaa hautausaikaa. Mikäli on epäselvää, mitä päivämäärät tarkoittavat, on syytä tarkistaa tiedot alkuperäisestä lähteestä.

Haudattujen luettelossa saattaa esiintyä tietoa, joka ei ole vakiomuodossa kirjoitettu luetteloon. On tärkeätä, että merkinnät aina tallennetaan samalla tavalla. Tällöin on niiden myöhempi korjaaminen ja siirtäminen toisiin kenttiin mahdollista.