HisKi-projekti - tallennusohjeet - ammatit ja muut henkilömääreetAmmatilla tarkoitetaan tässä yhteydessä yleensä nimen eteen merkittyä tietoa, joka ilmaisee henkilön ammatin ('bnd', 'sold', 'drg'), arvonimen ('Högwälb'), perheaseman tai sukulaisuuden ('måg', 'bdeson') yms.

Tässä kohdassa voi esiintyä myös muita henkilöön kohdistuvia määreitä, ks. seuraavat kysymykset. Jos on merkitty useita ammatteja tai muita määreitä, tallennettaan ne siinä järjestyksessä ja muodossa kuin ne esiintyvät lähteessä.

Aviottoman lapsen synnyttäneen äidin tiedoissa esiintyvät merkinnät 'Inh. qv', 'Inh. Qvp' tai 'qv' kirjoitetaan myös ammattikenttään.

On joitakin tapauksia, joissa henkilön nimen edessä on merkintä 'Afl.', 'Dödgräfv'. tai 'Enkan'. Nämäkin henkilömääreet kirjataan ammattikenttään.