HisKi-projekti - Sinustako tukihenkilö?Sinustako tukihenkilö?

Yli 15 vuoden tallennusurakan jälkeen HisKi-projekti on siirtymässä uuteen vaiheeseen jossa puhtaaksikirjoitettujen Mustien kirjojen sijasta tallennetaan alkuperäisiä historiakirjoja. Tekstien tulkitseminen on jonkun verran vaikeampaa kuin Mustia kirjojen tulkinta. Tallentajien tukihenkilöiksi etsimme joitakin kokeneita sukututkijoita jotka sähköpostin välityksellä voivat opastaa ja neuvoa millä tavalla hankalia kohtia tulkitaan historiakirjoista. Tallentaja lähettää kysymyksen yhdelle tai usealle tukihenkilölle, joka yrittää selvittää ongelman ja vastaa kysyjälle ensi tilassa. Samalla hän voi lähettää vastauksen tiedoksi muille tukihenkilöille, joiden ei enää tämän jälkeen tarvitse vastata kysymykseen jos kysyjä jo on saanut oikean vastauksen. Joskus tukihenkilöt voivat käydä keskustelua tulkinnoista joka varmaan edesauttaa oikean vastauksen löytymistä.

Tukihenkilöt voivat tarkistaa Seuran www-palvelimella säilytettävästä kuva-arkistosta millä tavalla hankala kohta on kirjoitettu alkuperäiseen historiakirjaan. Kuvat ovat tunnuksella ja salasanalla suojattuja ja tukihenkilöltä vaaditaan sitoumus olla antamatta tietoja ulkopuolisten käyttöön.

Tallentajat saavat luettelon tukihenkilöistä ja heidän sähköpostiosoitteistaan. Luettelossa voidaan myös mainita jos tukihenkilö on erikoistunut johonkin tiettyyn luettelotyyppiin, alueeseen tai aikakauteen. Tallentajia varten tehdään myös www-lomake jonka avulla voi lähettää kysymyksen yhdelle tai usealle tukihenkilölle.

Tukihenkilöt opastavat alkuvaiheessa vain tulkintaongelmissa. Jatkossa on suunniteltu tukihenkilökoulutusta jolloin tukihenkilöt paremmin voivat osallistua myös varsinaisen tallennustyön opastukseen.

Voit osallistua tukitehtäviin lähettämällä viestin asiasta osoitteeseen historia@genealogia.fi.