logo
  Suomen Sukututkimusseura
Historiakirjat
  [Seurakuntaluettelo]

Teisko

Naapuriseurakunnat (valitse nämä hakuun)

Lisätietoja seurakunnasta

Vuosilta 1700-1723 tiedoissa on suuria puutteita.

Useimmilla henkilöillä ei ole erityistä sukunimeä, joten sukunimeä ei kannata
käyttää hakutekstinä ellei etsitty henkilö satu olemaan kirkkoherra tms.
sukunimellinen. Jossain yhteyksissä talon nimeä on käytetty sukunimenä.
1600-luvun puolella vanhemmista oli yleensä vain isän etunimi. 1700-luvulla
oli yhä useammin myös patronyymi sekä äidin nimi.

Etsittäessä henkilöitä, kannattaa käyttää siis lähinnä talon nimeä, etunimiä
(erityisesti isän ja lasten) sekä syntymävuotta (kannattaa ottaa pari
lähivuotta mukaan hakuun).

Lisätietoja:
Genos 52(1981), s. 41-46, 64
(Maamme vanhinta kirkollista väestökirjanpitoa Teiskossa 1600-luvulla)