logo
  Suomen Sukututkimusseura
Historiakirjat
  [Seurakuntaluettelo]

Ristiina - Kristina

Naapuriseurakunnat (valitse nämä hakuun)

Lisätietoja seurakunnasta

Mikrokorteilta löytyvät vielä haudattujen vuodet 1760-1769 alkuvuosi, noin
30 sivua. Vuoden 1743 tallenne päättyy kesken sivun, tapahtumia puuttuu
noin 10 vuodelta 1743 ja noin 30 vuodelta 1744 (kaksi tapahtumaa samalla
sivulla kuin 1743, loput toisella sivulla. Jakso vuoden 1744
maalis/huhtikuusta vuoden 1759 loppuun puuttuu myös lähteestä.