logo
  Suomen Sukututkimusseura
Historiakirjat
  [Seurakuntaluettelo]

Geta

Naapuriseurakunnat (valitse nämä hakuun)

Lisätietoja seurakunnasta

Seurakunnan tietoja on osittain muutettu tallennuksen yhteydessä.
Suurin osa eroista on käytettyjen lyhenteiden kirjoitustavassa.

Kastettujen ja haudattujen luettelosta on syötetty vain yksi
päivämäärä, joka on yleensä vanhemmissa tapahtumissa
kaste/hautauspäivämäärä ja uudemmissa syntymä/kuolinpäiväys.
Tämä päivämäärä on hakutietokannassa syntymä/kuolinajan
kohdalla.