Hitis


Hitis, fordom Kyrkosunds kapell, som hört till Kimito, är omnämnt som ort, Kirkiusund, redan 1347. Hitis avskildes till egen församling 8.4.1861. Kapellet hade egen präst från och med år 1674. Hitis kommun anslöts till Dragsfjärds kommun 1969.

Namn på finska
Hiittinen

Gamla namn
Hiitti, Kirkesunds skär

Grannförsamlingarna
Bromarv, Dragsfjärd, Hangö, Nagu, Västanfjärd

Byar på finska
Bergö, Biskopsö, Bolaks,Böle, Hiittinen, Högsåra, Holma, Kakskiela, Kasnäs, Rosala, Stubbnäs, Tunhamn, Vänö, Vänoksa

Byar på svenska
Bergö, Biskopsö, Bolaks,Böle, Hiittinen, Högsåra, Holma, Kakskiela, Kasnäs, Rosala, Stubbnäs, Tunhamn, Vänö, Vänoksa


MikrofilmerMikrokortMikrokort (SVAR)
Förteckning över prästerHisKiSvarta böcker
AdressGränskartaAnnat
Digiarkisto


Databasen updaterad 2010-06-16 17:38:37.1363