Ekenäs landsförsamling


Ekenäs stad grundades 1528 på Pojo sockens område. Staden fick sina privilegier 1546 och blev moderförsamling 1603. Delar av Pojo sockens skärgård anslöts till Ekenäs och avskildes till en landsförsamling som samtidigt underordnades Pojo som annex år 1695. År 1865 avskildes församlingen igen från Pojo, men det förverkligades inte förrän 1892. Då var församlingen i Ekenäs en sammansatt stads- och landsförsamling, men delades igen på 1900-talet. Landsförsamlingen indrogs 1977 och anslöts till Ekenäs stadsförsamling.

Predikohuset på Jussarö för gruvarbetare och skärgårdsbor var i bruk åren 1830-1860.

Namn på finska
Tammisaaren maaseurakunta

Grannförsamlingarna
Bromarv, Ekenäs, Pojo, Snappertuna, Tenala, Hangö landsförsamling

Byar på finska
Alglo, Ängholm, Backa, Busö, Danskog, Dragsvik, Tammisaaren asema, Ekö, Elgö, Espingskär, Getskär, Grevö, Gullö, Hästö, Hästö-Busö, Hermansö, Kopparö, Kurö, Leksvall, Nabb, Odensö, Österby, Räcknäs, Skåldö, Sköldargård, Sommarö, Sundom, Tovö, Trollböle, Tvärminne, Vesterby

Byar på svenska
Alglo, Ängholm, Backa, Busö, Danskog, Dragsvik, Ekenäs station, Ekö, Elgö, Espingskär, Getskär, Grevö, Gullö, Hästö, Hästö-Busö, Hermansö, Kopparö, Kurö, Leksvall, Nabb, Odensö, Österby, Räcknäs, Skåldö, Sköldargård, Sommarö, Sundom, Tovö, Trollböle, Tvärminne, Vesterby


MikrofilmerMikrokortMikrokort (SVAR)
Förteckning över prästerHisKiSvarta böcker
AdressGränskartaAnnat
Digiarkisto


Databasen updaterad 2010-06-16 17:38:37.1363