Pojo svenska församling


Pojo församling delades på 1900-talet i en finsk och en svensk församling.

Namn på finska
Pohjan ruotsalainen seurakunta

Grannförsamlingarna
Karis, Karislojo, Kisko, Snappertuna, Tenala

Byar på finska
Åminnefors, Andkärr, Anskuu, Baggby, Pinjainen, Björsby, Bockboda, Böle, Bollstad, Borgby, Brödtorp, Brunkom, Dalkarby, Degernäs, Djekenkulla, Ekerö, Elimo, Fiskari, Gammelby, Gennäs, Grabbskog, Grännäs, Gumnäs, Hällskulla, Hindraböle, Jernvik, Åminne, Kila, Klinkbacka, Koppskog, Kvarnby, Kyrkbacka, Lillfors, Mörby, Näsby, Pappila, Persböle, Ramskulla, Sällvik, Sidsbacka, Sjösäng, Skarpkulla, Skogäng, Skogböle, Skryttskog, Skuru, Slicko, Sonabacka, Spakanäs, Starrböle, Sunnanvik, Svedjeby, Tomasböle, Torby, Trädbollstad, Uusikartano, Vesterby

Byar på svenska
Åminnefors, Andkärr, Antskog, Baggby, Billnäs, Björsby, Bockboda, Böle, Bollstad, Borgby, Brödtorp, Brunkom, Dalkarby, Degernäs, Djekenkulla, Ekerö, Elimo, Fiskars, Gammelby, Gennäs, Grabbskog, Grännäs, Gumnäs, Hällskulla, Hindraböle, Jernvik, Joensuu, Kila, Klinkbacka, Koppskog, Kvarnby, Kyrkbacka, Lillfors, Mörby, Näsby, Pappila, Persböle, Ramskulla, Sällvik, Sidsbacka, Sjösäng, Skarpkulla, Skogäng, Skogböle, Skryttskog, Skuru, Slicko, Sonabacka, Spakanäs, Starrböle, Sunnanvik, Svedjeby, Tomasböle, Torby, Trädbollstad, Uusikartano, Vesterby


MikrofilmerMikrokortMikrokort (SVAR)
Förteckning över prästerHisKiSvarta böcker
AdressGränskartaAnnat
Digiarkisto


Databasen updaterad 2010-06-16 17:38:37.1363