Sund-Vårdö församling


Sund och Vårdö församlingar sammanslogs på 1970-talet, då man insett att prästen i Sund redan en längre tid fått sköta den obesatta kyrkoherdetjänsten på Vårdö. Sund är omnämnt som eget pastorat redan 1352 och Vårdö kapell hade grundats i medlet av 1500-talet. Före sammanslagningen hann Vårdö verka som självständig moderförsamling från år 1866.

Namn på finska
Sund-Vårdön seurakunta

Grannförsamlingarna

MikrofilmerMikrokortMikrokort (SVAR)
Förteckning över prästerHisKiSvarta böcker
AdressGränskartaAnnat
Digiarkisto


Databasen updaterad 2010-06-16 17:38:37.1363