Kyrkslätts svenska församling


I Kyrkslätt höll svenskarna sina gudstjänster i den c. 1330 uppförda gråstenskyrkan och finnarna hade en egen träkyrka åtminstone åren 1680 -1797. År 1797 byggdes en flygel på norra sidan av gråstenskyrkan för de finska gudstjänsterna. Efter att kyrkan renoverats 1856-58, hölls både de finska och svenska gudstjänsterna i samma kyrka. Församlingen har c. 100 år senare åter delats i en finsk och en svensk församling.

Namn på finska
Kirkkonummen ruotsalainen seurakunta

Grannförsamlingarna
Esbo, Sjundeå, Vichtis

Byar på finska
Abrahamsby, Ådbäck, Ängvik, Båtvik, Bergstad, Biskopsböle, Bobäck, Böle, Bondarby, Danskarby, Dåvits, Domvik, Edis, Edö, Estby, Finnby, Finsbacka, Hullus, Friggesby, Gesterby, Getberg, Gillobacka, Grundträsk, Gumbacka, Gunnarsby, Gunnarskulla, Haapajärvi, Häggesböle, Hällnäs, Hila, Hilabäck, Hindersby, Hirsala, Honskby, Hvitträsk, Ingels, Ingvaldsby, Järsö, Jolkby, Jorvas, Junckars, Kalljärvi, Kantvik, Kärras, Karuby, Kattholm, Kauhala, Knopps, Kolsarby, Korkkulla, Koski, Kvarnby, Kvis, Kylmälä, Långstrand, Lapinkylä, Leivola, Lill-Estby, Lill-Kantskog, Loviselund, Masaby, Mattby, Medvastö, Munkkulla, Nägels, Näse, Navala, Obbnäs, Oitbacka, Österby, Överby, Överkurk, Hievala, Petäjärvi (Anttila), Porkkala, Rilaks, Sarvik, Sävvalla, Skinnars, Smedsby, Smeds-Edö, Sperrings, Storkansskog, Storms, Strömsby, Stubbans, Sundsberg, Tolls, Torsvik, Träskby, Värby, Vårnäs, Veikkola, Vohls, Ytterkurk

Byar på svenska
Abrahamsby, Ådbäck, Ängvik, Båtvik, Bergstad, Biskopsböle, Bobäck, Böle, Bondarby, Danskarby, Dåvits, Domvik, Edis, Edö, Estby, Finnby, Finsbacka, Framnäs, Friggesby, Gesterby, Getberg, Gillobacka, Grundträsk, Gumbacka, Gunnarsby, Gunnarskulla, Haapajärvi, Häggesböle, Hällnäs, Hila, Hilabäck, Hindersby, Hirsala, Honskby, Hvitträsk, Ingels, Ingvaldsby, Järsö, Jolkby, Jorvas, Junckars, Kalljärvi, Kantvik, Kärras, Karuby, Kattholm, Kauhala, Knopps, Kolsarby, Korkkulla, Koski, Kvarnby, Kvis, Kylmälä, Långstrand, Lappböle, Leivosböle, Lill-Estby, Lill-Kantskog, Loviselund, Masaby, Mattby, Medvastö, Munkkulla, Nägels, Näse, Navala, Obbnäs, Oitbacka, Österby, Överby, Överkurk, Övidskog, Petäjärvi (Anttila), Porkkala, Rilaks, Sarvik, Sävvalla, Skinnars, Smedsby, Smeds-Edö, Sperrings, Storkansskog, Storms, Strömsby, Stubbans, Sundsberg, Tolls, Torsvik, Träskby, Värby, Vårnäs, Veikkola, Vohls, Ytterkurk


MikrofilmerMikrokortMikrokort (SVAR)
Förteckning över prästerHisKiSvarta böcker
AdressGränskartaAnnat
Digiarkisto


Databasen updaterad 2010-06-16 17:38:37.1363