Finström-Geta församling


Församlingarna i Finström och Geta sammanslogs i slutet av 1900-talet (c. 1985) och kallas härefter Finström-Geta. Finström var en av de äldsta församlingarna på Åland, omnämnd redan år 1322 (S:t Michael). Geta kapell (som också tidigare hört till Finström) grundades före år 1484 och avskildes till moderförsamling 1906.

Namn på finska
Finström-Getan seurakunta

Grannförsamlingarna

MikrofilmerMikrokortMikrokort (SVAR)
Förteckning över prästerHisKiSvarta böcker
AdressGränskartaAnnat
Digiarkisto


Databasen updaterad 2010-06-16 17:38:37.1363