Esse


Kapell under Pedersöre, grundat 1732. Egen församling år 1865.

Namn på finska
Ähtävä

Grannförsamlingarna
Kronoby, Pedersöre, Purmo, Terjärv, Evijärvi

Byar på finska
Bäckby, Nederlappfors, Överesse, Överlappfors, Ytteresse

Byar på svenska
Bäckby, Nederlappfors, Överesse, Överlappfors, Ytteresse


MikrofilmerMikrokortMikrokort (SVAR)
Förteckning över prästerHisKiSvarta böcker
AdressGränskartaAnnat
Digiarkisto


Databasen updaterad 2010-06-16 17:38:37.1363