Västanfjärd


Omnämns som kapell i Kimito 1694 och 1722, men som predikohus 1759, då kyrkan blev färdig. Den fick sin första predikant 1779 och kapellrätt 1794, men sin första kaplan först 1825. Blev moderförsamling enligt beslut 1904.

-Brand utbröt i kyrkan juldagen 25/12 1928, men man lyckades släcka den i ett tidigt skede. Kyrkans mellantak började brinna 28/12 1941, men branden släcktes snabbt. [O. Durchman: Kirkonarkistojen tuhoutumiset. Genos 3(1932). Täydennys VIII. Genos 15(1944)]

Namn på finska
Västanfjärd

Grannförsamlingarna
Bromarv, Dragsfjärd, Finby, Hitis, Kimito

Byar på finska
Billböle, Brännboda, Finsjö, Galtarby, Gräggnäs, Kobböle, Misskärr, Nivelaks, Norrlammala, Östanå, Pörtsnäs, Sirnäs, Söderlammala, Södersundvik, Tappo, Västanfjärd, Västerillo

Byar på svenska
Billböle, Brännboda, Finsjö, Galtarby, Gräggnäs, Kobböle, Misskärr, Nivelaks, Norrlammala, Östanå, Pörtsnäs, Sirnäs, Söderlammala, Södersundvik, Tappo, Västanfjärd, Västerillo


MikrofilmerMikrokortMikrokort (SVAR)
Förteckning över prästerHisKiSvarta böcker
AdressGränskartaAnnat
Digiarkisto


Databasen updaterad 2010-06-16 17:38:37.1363