Vårdö


Hört till Sund, grundat som kapell senast före slutet av 1500-talet. Eget pastorat år 1866.

Namn på finska
Vårdö

Gamla namn
Sundskär

Grannförsamlingarna
Brändö, Föglö, Kumlinge, Lumparland, Saltvik, Sottunga, Sund

Byar på finska
Ängö, Bergö, Bussö, Grundsunda, Listersby, Lövö, Mickelsö, Sandö, Simskäla-Österö, Simskäla-Västerö, Töftö, Vårdö, Vargata

Byar på svenska
Ängö, Bergö, Bussö, Grundsunda, Listersby, Lövö, Mickelsö, Sandö, Simskäla-Österö, Simskäla-Västerö, Töftö, Vårdö, Vargata


MikrofilmerMikrokortMikrokort (SVAR)
Förteckning över prästerHisKiSvarta böcker
AdressGränskartaAnnat
Digiarkisto


Databasen updaterad 2010-06-16 17:38:37.1363