Deglina


Regalt pastorat (1687, 1690, 1693) i Deglinskoj och Svidskoj pogost, Koporje län. Fick egen kyrkoherde ca 1647, egen kapellan 1685. Kyrkan låg troligen i Pod(o)gostilits by (enligt kartan 1704 Podogostilits kyrka). (Enl. Väänänen 1987)

Namn på finska
Tääkkeli

Gamla namn
Deulina, Däglina

Grannförsamlingarna

MikrofilmerMikrokortMikrokort (SVAR)
Förteckning över prästerHisKiSvarta böcker
AdressGränskartaAnnat
Digiarkisto


Databasen updaterad 2010-06-16 17:38:37.1363