Nykarleby stads- och landsförsamling


Av delar av Pedersöre och Vörå församlingar bildades år 1607 ett nytt pastorat, som fick namn efter Karl den IX. Nykarleby stad grundades 1617 vid mynningen av Lappo å (Nykarleby älv) och fick stadsprivilegier 1620. Från denna tid har Nykarleby haft en gemensam stads- och landsförsamling. Munsala kapell grundades före år 1734 och avskildes till eget pastorat 1857. I Jeppo grundades 1859 en bönehusförsamling, som blev kapell 1867 och självständigt pastorat 1906.

Namn på finska
Uusikaarlepyyn kaupunki- ja maaseurakunta

Grannförsamlingarna

MikrofilmerMikrokortMikrokort (SVAR)
Förteckning över prästerHisKiSvarta böcker
AdressGränskartaAnnat
Digiarkisto


Databasen updaterad 2010-06-16 17:38:37.1363