Solf


Bönehusförsamling under Malax från år 1626, då församlingen fick egen kyrka. Blev kapell 1647, men fick kapellrättigheter först år 1680. avskildes till eget pastorat 1860 och fick sin första kyrkoherde 1875. Solf kommun anslöts 1973 till Korsholm.

-Ryssarna plundrade kyrkan 23/2 1714. [O. Durchman: Kirkonarkistojen tuhoutumiset. Genos 3(1932)]

Namn på finska
Sulva

Grannförsamlingarna
Mustasaari, Laihian seurakunta, Malax, Replot

Byar på finska
Munsmo, Östersolv, Övre Sundom, Rimal, Västersolv, YttreSundom

Byar på svenska
Munsmo, Östersolv, Övre Sundom, Rimal, Västersolv, YttreSundom


MikrofilmerMikrokortMikrokort (SVAR)
Förteckning över prästerHisKiSvarta böcker
AdressGränskartaAnnat
Digiarkisto


Databasen updaterad 2010-06-16 17:38:37.1363