Sottunga


Till Föglö hörande kapell som omnämns första gången år 1544. Hade egen präst åren 1708-1861, därefter gemensam präst med Kökar och från år 1898 egen präst som samtidigt skulle verka som folkskollärare.

Namn på finska
Sottunga

Grannförsamlingarna
Brändö, Föglö, Houtskär, Kumlinge, Kökar, Vårdö

Byar på finska
Finnö, Hästö, Husö, Mosshaga, Sottunga

Byar på svenska
Finnö, Hästö, Husö, Mosshaga, Sottunga


MikrofilmerMikrokortMikrokort (SVAR)
Förteckning över prästerHisKiSvarta böcker
AdressGränskartaAnnat
Digiarkisto


Databasen updaterad 2010-06-16 17:38:37.1363