Saimaan kanava


Kanavan rakennustyön alettua v. 1845 määrättiin v. 1846 ja 1847 asetettavaksi erityinen pappi kanavalinjaa varten papillisilla toimituksilla avustamaan sen virkamiehistöä ja työväestöä. Ohjesääntö vuodelta 1847 määräsi Saimaan kanavan papin toimimaan Lappeenrannan ja Viipurin kirkkoherrojen valvonnan alaisuudessa, sekä kanavatyön päätyttyä kirkonkirjat säilytettäväksi tuomiokapitulin arkistoon. Ensimmäinen saarnaaja astui virkaan 6.6.1848. Kanava avattiin liikenteelle 7.6.1856 ja saarnaajan virka lakkautettiin seuraavana vuonna.

- "Historie- och konseptbok för Saima kanals kommenderin" on hävinnyt Lappeen arkistosta. [Osmo Durchman: Kirkonarkistojen tuhoutumiset. Täydennys II. Genos 3(1932)]

Ruotsinkielinen nimi
Saima kanal

Naapuriseurakunnat

MikrofilmitMikrokortitMikrokortit (SVAR)
PappisluetteloHisKiMustat kirjat
OsoiteRajakarttaMuuta
Digiarkisto


Tietokanta päivitetty 2010-06-16 17:38:37.1363