Purmo


Purmo kapell grundades 1771 och hörde till Pedersöre församling. Självständigt pastorat 1867. Purmo församling anslöts 1977 till Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet. Till samfälligheten hör också Jakobstads svenska och finska församlingar samt Pedersöre och Esse. Samfälligheten sköter ekonomi, personalärenden och fastigheter gemensamt.

  • En blixt antände klockstapeln den 28/7 1925, men man fick den släckt. [O. Durchman: Kirkonarkistojen tuhoutumiset. Genos 3(1932)]
  • Den 27.8.1957 slog blixten ner i kyrkan, som började brinna. Man lyckades dock släcka elden och skadorna blev ringa. [Purmo kommuns historia s. 429 (Vaasa 2001)]

Namn på finska
Purmo

Grannförsamlingarna
Evijärvi, Jeppo, Kortesjärvi, Pedersöre, Esse, Nykarleby landsförsamling

Byar på finska
Nederpurmo, Överpurmo

Byar på svenska
Nederpurmo, Överpurmo


MikrofilmerMikrokortMikrokort (SVAR)
Förteckning över prästerHisKiSvarta böcker
AdressGränskartaAnnat
Digiarkisto


Databasen updaterad 2010-06-16 17:38:37.1363