Borgå


Borgå församling uppkom under andra hälften av 1200-talet. Det första skriftliga beviset för församlingens uppkomst är från år 1327. Församlingen var vidsträckt och från den har följande församlingar avskilts: Sibbo (Helsinge socken, Helsingfors, Nurmijärvi, Tusby och Kervo), Pernå (Pyttis, Strömfors, Elimä, Anjala, Lappträsk, Artsjö, Mörskom, Liljendal och Lovisa) , Mäntsälä, Monby (dvs. Askola), Savijoki (dvs. Pukkila) och Borgnäs.

År 1554 delades Finland i två stift och Borgå församling anslöts till det nygrundade Viborgs stift. Borgå församling blev domkyrkoförsamling år 1723 då biskopssätet i Viborgs stift flyttades till Borgå. År 1923 anslöts Borgå församling till det nygrundade svenskspråkiga Borgå stift. Borgå domkyrkoförsamling var officiellt en enda församling. Både staden och socknen hörde dit. Men man började skilja på dem i dagligt tal, man talade om stadsförsamlingen och landsförsamlingen. Församlingen hade alltid varit tvåspråkig , men småningom började man inofficiellt dela den också på språklig grund. Ofta särskilde man mellan tre olika församlingar: den svenska landsförsamlingen, den svenska stadsförsamlingen och den finska församlingen. Ibland talade man också om den finska landsförsamlingen och den finska stadsförsamlingen.

Den 1.1.1933 förverkligades delningen på språklig grund : I Borgå svenska domkyrkoförsamling ingick både den svenska landsförsamlingen och den svenska stadsförsamlingen. Porvoon suomalainen seurakunta bestod likaledes av både den finska landsförsamlingen och den finska stadsförsamlingen.

Danskarna plundrade kyrkan den 4/8 1508 och ryssarna har plundrat och bränt kyrkan i mars 1571, år 1577 samt 12/5 1708 (varvid den finska kyrkan brann ner till grunden). Kyrkans tak och alla gamla kyrkoböcker brändes i februari 1590. Ryssarna brände stenkyrkans tak och klockstapeln den 12/5 1708 och år 1713 plundrade de kyrkan. Samma sak upprepades 28/7 1742, då ryssarna både brände och plundrade kyrkan och kyrkböckerna förstördes - endast inventarieboken från år 1696 bevarades. [O. Durchman: Kirkonarkistojen tuhoutumiset. Genos 3(1932)]

Namn på finska
Porvoo

Gamla namn
Borgå domkyrkoförsamling, Porvoon tuomiokirkkoseurakunta

Grannförsamlingarna
Askola, Mörskom, Pernå, Borgnäs, Sibbo

Byar på finska
Åby, Åminsby, Andersböle, Baggböle, Bastö, Bergstad, Bjurböle, Bosgård, Brattnäs, Eknäs, Emäsalo, Epoo, Eriksdal, Etelä-Vekkoski, Fagerstad, Gäddrag, Gammelbacka, Grännäs, Haga, Häihä, Haikko, Hakasalo, Hamari, Haraldsnäs, Herrskär, Hinthaara, Hommanäs, Hornhattula, Hummelsund, Ilola, Jakari, Kaalahti, Kaarenkylä, Kaarlenkylä, Kalola, Kardrag, Kaunissaari, Kerkkoo, Kiiala, Klemetinkylä, Kortisbacka, Kraakku, Kreppelby, Kroknäs, Kuggsund, Kulloo, Kulloon Uusikylä, Kurböle, Kuris, Lomböle, Lövstad, Michelsböle, Myllykylä, Näsi, Noorikki, Nygård, Orrenkylä, Östermunkby, Pappila, Pappilanmäki, Pentinkylä, Piirlahti, Pirttisaari, Pohjois-Vekkoski, Ramsholm, Renum, Saksala, Saksaniemi, Sannainen, Seitlahti, Sikilä, Sikosaari, Skavaböle, Sköldvik, Sondby, Stensböle, Strömsberg, Suni, Suomenkylä, Suur-Pellinki, Svartbäck, Svartså, Tarkkinen, Teissala, Tirmo, Tolkkinen, Tourila, Treksilä, Tyysterinkylä, Unas, Vaarlahti, Vähä-Pellinki, Vanhamoisio, Vekkjärvi, Vestermunkby, Virviikki, Voolahti, Ylikki

Byar på svenska
Åby, Åminsby, Antinkylä, Baggböle, Bastö, Bergstad, Bjurböle, Bosgård, Brattnäs, Eknäs, Emsalö, Ebbo, Eriksdal, Södervekkoski, Fagerstad, Gäddrag, Gammelbacka, Grännäs, Haga, Boe, Haikko, Haksalö, Hammars, Haraldsnäs, Herrskär, Hindhår, Hommanäs, Johannisberg, Hummelsund, Illby, Jackarby, Kalaks, Karsby, Karleby, Kalola, Kardrag, Kaunissaari, Kerkkoo, Kiiala, Klemetsby, Kortisbacka, Kråkö, Kreppelby, Kroknäs, Kuggsund, Kullå, Kulloon Uusikylä, Kurböle, Kuris, Lomböle, Lövstad, Michelsböle, Molnby, Näse, Norike, Nygård, Orrby, Östermunkby, Pappila, Pappilanmäki, Bengtsby, Pirlaks, Pörtö, Norrvekkoski, Ramsholm, Renum, Saxby, Saksaniemi, Sannäs, Seitlaks, Siggböle, Svinö, Skavaböle, Sköldvik, Sondby, Stensböle, Strömsberg, Sundö, Finnby, Stor-Pellinge, Svartbäck, Svartså, Tarkis, Teissala, Tirmo, Tolkis, Torsbacka, Dregsby, Tjusterby, Unas, Varlaks, Lill-Pellinge, Gammelgård, Veckjärvi, Vestermunkby, Virvik, Vålaks, Ylike


MikrofilmerMikrokortMikrokort (SVAR)
Förteckning över prästerHisKiSvarta böcker
AdressGränskartaAnnat
Digiarkisto


Databasen updaterad 2010-06-16 17:38:37.1363