Finby


Grundades som kapellförsamling till Bjärnå c. 1660 under namnet Förby eller Suomenkylä. Bjärnås sockenadjunkt bodde här 1650-1860 . Kapellförsamling blev den 1864. Fick 1904 löfte om att bli självständig församling med egen kyrkoherde , vilket förverkligades 1924. Socknens namn ändrades på finska till Särkisalo 1930.

-Kyrkan plundrades under stora ofreden.
-Fastän sockenadjunkterna i Bjärnå bodde här från c.1650, börjar historieböckerna, alla serier , först 1806. Tidigare böcker finns i Bjärnå [O. Durchman: Kirkonarkistojen tuhoutumiset. Genos 3(1932). Täydennys VIII. Genos 15(1944)]

Namn på finska
Särkisalo

Gamla namn
Suomenkylä, Förby kapell

Grannförsamlingarna
Bromarv, Kimito, Bjärnå, Tenala, Västanfjärd

Byar på finska
Aisböle, Bastböle, Falkberg, Finby, Finnarv, Förby, Gråböle, Hakkala, Hästö, Heikberg, Kaukasalo, Kiviniemi, Kota, Mondola, Murom, Norrby, Pensalo, Pettu, Seppämäki, Siksalo, Söderby, Suutarkylä, Taamarla, Tessvärr, Utö, Varkna

Byar på svenska
Aisböle, Bastböle, Falkberg, Finby, Finnarv, Förby, Gråböle, Hakkala, Hästö, Heikberg, Kaukasalo, Kiviniemi, Kota, Mondola, Murom, Norrby, Pensalo, Pettu, Seppämäki, Siksalo, Söderby, Suutarkylä, Domarby, Tessvärr, Utö, Verkstrand


MikrofilmerMikrokortMikrokort (SVAR)
Förteckning över prästerHisKiSvarta böcker
AdressGränskartaAnnat
Digiarkisto


Databasen updaterad 2010-06-16 17:38:37.1363