Pojo


Pojo grundades troligen redan på 1200-talet, blev moderförsamling år 1359. Hit har bl.a. hört Antskogs bruksförsamling, som grundades omkring 1630 och indrogs 1778. Ängsholms kapell, 10 km söder om Ekenäs, omnämns på 1680-talet. Kisko kapell (omnämnt 1347) avskildes till självständigt pastorat på 1550-talet. Ekenäs stad grundades 1528, fick sina privilegier 1546 och blev moderförsamling 1603. Till Ekenäs anslöts 1695 en del av Pojo skärgård . Denna landsförsamling blev annex under Pojo. Ett beslut från år 1865 om en delning av Ekenäs i en stads- och en landsförsamling verkställdes 1892. Pojo församling har under 1900-talet delats i en finsk och en svensk församling

. - Prästgården (prosten Sannholms byggnad i Nygård) och nästan hela arkivet brann natten mellan den 28-29 oktober 1794. [O. Durchman: Kirkonarkistojen tuhoutumiset. Genos 3(1932)]

Namn på finska
Pohja

Grannförsamlingarna
Ekenäs, Karis, Karislojo, Kisko, Snappertuna, Tenala, Karis finska församling, Karis svenska församling, Ekenäs landsförsamling

Byar på finska
Åminne, Åminnefors, Andkärr, Anskuu, Baggby, Björsby, Bockboda, Böle, Bollstad, Borgby, Brödtorp, Brunkom, Dalkarby, Degernäs, Djekenkulla, Ekerö, Elimo, Fiskari, Gammelby, Gennäs, Grabbskog, Grännäs, Gumnäs, Hällskulla, Hindraböle, Jernvik, Kila, Klinkbacka, Koppskog, Kvarnby, Kyrkbacka, Lillfors, Mörby, Näsby, Pappila, Persböle, Pinjainen, Ramskulla, Sällvik, Sidsbacka, Sjösäng, Skarpkulla, Skogäng, Skogböle, Skryttskog, Skuru, Slicko, Sonabacka, Spakanäs, Starrböle, Sunnanvik, Svedjeby, Tomasböle, Torby, Trädbollstad, Uusikartano, Vesterby

Byar på svenska
Joensuu, Åminnefors, Andkärr, Antskog, Baggby, Björsby, Bockboda, Böle, Bollstad, Borgby, Brödtorp, Brunkom, Dalkarby, Degernäs, Djekenkulla, Ekerö, Elimo, Fiskars, Gammelby, Gennäs, Grabbskog, Grännäs, Gumnäs, Hällskulla, Hindraböle, Jernvik, Kila, Klinkbacka, Koppskog, Kvarnby, Kyrkbacka, Lillfors, Mörby, Näsby, Pappila, Persböle, Billnäs, Ramskulla, Sällvik, Sidsbacka, Sjösäng, Skarpkulla, Skogäng, Skogböle, Skryttskog, Skuru, Slicko, Sonabacka, Spakanäs, Starrböle, Sunnanvik, Svedjeby, Tomasböle, Torby, Trädbollstad, Uusikartano, Vesterby


MikrofilmerMikrokortMikrokort (SVAR)
Förteckning över prästerHisKiSvarta böcker
AdressGränskartaAnnat
Digiarkisto


Databasen updaterad 2010-06-16 17:38:37.1363