Pörtom


Kapell som hörde till Närpes. Pörtom fick egen kyrka 1696 och präst 1702. Avskildes till självständigt pastorat 1859. Pörtom kommun förenades med Närpes 1973.

-Under stora ofreden förstördes kyrkans egendom. I prästgårdsbranden på långfredagen den 19/4 1867 förstördes största delen av arkiven, bl.a historieböckerna från och med år 1782. Enligt senare uppgifter från pastorskansliet lyckades man från denna brand dock rädda föddas, vigdas och dödas böcker från 1750-72, 1782-1854 och längden över bortflyttade 1807-55 samt kyrkomötesprotokollen från åren 1782-1853. Däremot brann alla kommunionböcker utom 1834-41. Räkenskapsböckerna från 1784-1823 uppbevaras i det kommunala arkivet. [O. Durchman: Kirkonarkistojen tuhoutumiset. Genos 3(1932). Täydennys III. Genos 4(1933). Täydennys VI. Genos 5(1934). Täydennys VII. Genos 6(1935)]

Namn på finska
Pirttikylä

Grannförsamlingarna
Jurva, Laihian seurakunta, Malax, Närpes, Petalax, Östermark, Övermark

Byar på finska
Ahlholm, Brännskogen, Dalbacken, Elgmossa, Högbacka, Johannesdal, Kyrkoby, Nojärv, Nordbäck, Norrback, Östrabyn, Pörtom, Sidbäck, Södrabyn, Stubbhagen, Svarvarbacken, Västerskogen

Byar på svenska
Ahlholm, Brännskogen, Dalbacken, Elgmossa, Högbacka, Johannesdal, Kyrkoby, Nojärv, Nordbäck, Norrback, Östrabyn, Pörtom, Sidbäck, Södrabyn, Stubbhagen, Svarvarbacken, Västerskogen


MikrofilmerMikrokortMikrokort (SVAR)
Förteckning över prästerHisKiSvarta böcker
AdressGränskartaAnnat
Digiarkisto


Databasen updaterad 2010-06-16 17:38:37.1363