Fagervik


Fabriksförsamling i Ingå moderförsamling, grundat 1646, med egen predikant från 1648; tjänsten indrogs 1870.

Namn på finska
Fagervik

Grannförsamlingarna
Ingå

MikrofilmerMikrokortMikrokort (SVAR)
Förteckning över prästerHisKiSvarta böcker
AdressGränskartaAnnat
Digiarkisto


Databasen updaterad 2010-06-16 17:38:37.1363