Pedersöre


Pedersöre är en av de äldsta församlingarna i Österbotten, grundad i mitten av 1200-talet. År 1652 grundades staden Jakobstad på församlingens område på grund av att drottning Kristina år 1652 förlänade Pedersöre socken åt greve Jakob De la Gardie samtidigt som hon gav honom tillstånd att grunda en stad där. Grevens änka, Ebba Brahe, gav staden namn efter sin avlidne make. Staden fick sina privilegier 1660 och en egen kyrka 1691. Den avskildes till eget pastorat 1904, vilket stadfästes 1907, då även moderförsamlingens andra kaplanstjänst indrogs. På sin tid hörde till denna församling även

  • Gamlakarleby (grundad som kapell redan under katolska tiden, avskilt från Pedersöre1467)
  • Kronoby (eget pastorat 1607)
  • Nykarleby (eget pastorat 1607)
  • Lappajärvi (kapell från 1637, avskilt till eget pastorat 1786, vilket verkställdes 1812)
  • Esse (grundat som bönehusförsamling 1732, blivit kapell 1736, självständigt pastorat 1865)
  • Purmo (kapell 1771, eget pastorat 1867)
  • Larsmo (kapell 1787, eget pastorat 1864)
  • Lepplax bönehusförsamling, grundad 1906
  • Kållby bönehusförsamling , grundad 1921

Pedersöre församling anslöts 1977 till Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet, till vilken också hör Jakobstads finska och svenska församlingar samt Purmo och Esse. Den kyrkliga samfälligheten sköter bl.a. församlingarnas ekonomi, personalärenden och fastigheter. - Kyrkan plundrades av ryssarna den 4/3 och ytterligare på hösten 1714. Prästgården brändes 1714. I församlingshemmet utbröt eldsvåda 7/5 1934, beroende på blixtnedslag eller annan elektrisk urladdning, men man lyckades snabbt få elden släckt. [O. Durchman: Kirkonarkistojen tuhoutumiset, sekä täydennys II. Genos 3(1932). Täydennys VII. Genos 6(1935)]

Namn på finska
Pedersöre

Gamla namn
Pietarsaaren msrk, Pedersö

Grannförsamlingarna
Kronoby, Larsmo, Jakobstad, Purmo, Esse, Nykarleby landsförsamling, Nykarleby

Byar på finska
Bennäs, Edsevö, Forsby, Kållby, Karby, Katternö, Kyrkoby, Lepplaks, Lövö, Östensö, Sundby, Västersund

Byar på svenska
Bennäs, Edsevö, Forsby, Kållby, Karby, Katternö, Kyrkoby, Lepplaks, Lövö, Östensö, Sundby, Västersund


MikrofilmerMikrokortMikrokort (SVAR)
Förteckning över prästerHisKiSvarta böcker
AdressGränskartaAnnat
Digiarkisto


Databasen updaterad 2010-06-16 17:38:37.1363