Bjärnå


Hörde tidigare antagligen till Uskela. Omnämns som egen moderförsamling 1330. År 1441 fick Nådendals kloster rätt att anställa präst i församlingen och 1730 blev den konsistoriell. Till församlingen har hört och hör:

 • Överby (i äldre tider Förby) kapellförsamling. som redan på medeltiden haft en egen kyrka
 • Finby c. 1760 grundade kapell, som 1904 avskildes till egen moderförsamling
 • Ylikulma bönehusförening , vars kyrkobyggnad blev färdig 1915 och som blev vigd till kyrka på 1950-talet.
 • Alikulma bönehusförening fick en egen kyrka 1916
 • Tykö, Villnäs och Grabbenböle överfördes 1759 från Uskela till Bjärnå , där de bildade Tykö bruksförsamling. Denna verkade åren 1687-1869 som självständig församling och sedermera har prästerskapet i Bjärnå betjänat Tyköborna
 • Kirjakkalagårdarna i Kimito (Forss, Perttu och Klemelä) har hört till Tykö bruksförsamling och de övriga till Uskela. Efter att Tykö bruksförsamling indragits 1869 överflyttades gårdarna Fors,Perttu och Klemelä till Bjärnå enligt beslut 1872. Kirjakkalagårdarna Hyvelä och Lampola som hörde till Uskela fördes 1843 till Bjärnå men återfördes tillfälligt tillbaka till Uskela för åren 1861-73. Därefter torde Kirjakkala i sin helhet ha hört till Tykö bönehusförening, fastän byn administrativt hörde till Uskela ända till år 1911 då den förenades med Bjärnå .
 • Koskis bruksförsamling grundades 1679 och dess första kyrka byggdes 1686. Egen predikant har man haft åren 1692-1867.
 • Matildedals bönehusförening, vars rötter går tillbaka till grundandet av Tykö bruks vals- och puddlingstillverkning i mitten av 1800-talet.
 • Enligt beslut år 1862 anslöts Germundsvidja boställ samt rusthållen Strömsberg och Myllymäki från Strömma by i Kimito till Bjärnå, verkställandet blev dock fördröjt.Träskböle anslöts 1917.
 • De fyra gårdarna i Muddais i Uskela hade från 1840-hört till Bjärnå och officiellt anslöts de 1873 till Bjärnå
 • Tenalagårdarna Gesterby rusthåll, Lillappnäs, Gråansböle, Hummelvik samt Långvik i Nylands län överfördes 1873 officiellt till Bjärnå fastän gårdarna hade hört till Bjärnå pastorat.
Under stora ofreden plundrades kyrkorna och prästgården, kaplanens prästgård brändes. Våren 1743 plundrade ryssarna kyrkan och prästgården förstördes. [O. Durchman: Kirkonarkistojen tuhoutumiset. Genos 3(1932). Täydennys VIII. Genos 15(1944)]

Namn på finska
Perniö

Grannförsamlingarna
Angelniemi, Finby, Halikko, Kimito, Kisko, Muurla, Tenala, Uskela, Kirjakkala, Tykö bruk, Koskis bruk, Överby

Byar på finska
Aaljoki, Aimontappo, Aitlahti (Aitolaks), Alaspää, Alimälkiä (Alasmelkkilä), Anjala, Arpalahti (Arpala), Asteljoki (Aslo), Äyrilä, Eikkulla, Ervasto, Ervelä, Foula, Haarla, Haaroinen (Haaro), Hämeenkylä, Heikkilä, Hentola, Hirvilahti, Huhti, Isokuusto (Kuusto), Iso-Pakapyöly, Juvela, Kakola, Kanturpyöly, Kaukonpyöly, Kestriki, Ketunpyöly, Kieronperä, Kirakka, Kirjakkala, Kivelä, Knaapila, Koivisto (Koisto), Kokkila, Kollarla, Korvenkylä, Kovamäki (Kouvola), Krootila, Kuhmisi (Kuhminen), Kumionpää, Kyynämäki (Kynämäki), Kyynärä, Laiterla (Laitla), Lanviikki, Lapnasi, Lapparla, Lassinböle, Latokartano, Laukka, Lehtiniitty, Leipyöly, Lemunkartano, Liite (Liiri), Lintilä, Lupaja, Makarla, Mäkisauru, Mälkilä (Melkkilä), Matildedal, Merihuhti, Metsäkylä, Metsänoja, Mussaari, Mutaisi, Nokoi (Nokoinen), Nurkkila, Pääris, Paarskylä, Penttilä, Pettälä, Pohjankartano, Pohjankylä, Preitti, Provani, Puontpyöly, Puopyöly, Pyhäjoki, Saari, Skoila, Sormijärvi, Soukka, Suksenpyöly, Suomenkylä, Suomenniittu, Sydänsauru, Talonpojanteijo, Teijo, Tilkkala, Torkkila, Trespyöly, Tuohittu (Tuohitto), Väärlä, Varvkankari, Vihiniemi (Vihnämäki), Viipuri, Ylönkylä

Byar på svenska
Aaljoki, Aimontappo, Aitlahti (Aitolaks), Alaspää, Alimälkiä (Alasmelkkilä), Anjala, Arpalahti (Arpala), Asteljoki (Aslo), Äyrilä, Ekkulla, Ervastböle, Ervelä, Foudila, Haarla, Haaroinen (Haaro), Hämeenkylä, Heikkilä, Hentola, Hirvilahti, Huhti, Isokuusto (Kuusto), Stor-Baggböle, Juvela, Kakola, Kanturböle, Kaukonböle, Gästerby, Ketunböle, Kieronperä, Kirakka, Kirjakkala, Kivelä, Knaapila, Koivisto (Koisto), Kokkila, Kollarla, Korvenkylä, Kovamäki (Kouvola), Krootila, Kuhmisi (Kuhminen), Kumionpää, Kyynämäki (Kynämäki), Kyynärä, Laiterla (Laitla), Långvik, Lappnäs, Lapparla, Lassinböle, Näsegård, Laukka, Lehtiniitty, Lövböle, Lemogård, Lidö, Lintilä, Lupaja, Makkarböle, Mäkisauru, Mälkilä (Melkkilä), Matildedal, Merihuhti, Metsäkylä, Metsänoja, Mussaari, Mutaisi, Nokoi (Nokoinen), Nurkkila, Pääris, Paarskylä, Penttilä, Pettälä, Pojogård, Pohjankylä, Breitsböle, Proända, Bondböle, Boböle, Pyhäjoki, Saari, Skinnfällskog, Sormijärvi, Soukka, Suksenböle, Suomenkylä, Finnäng, Sydänsauru, Bondtykö, Tykö, Tilkkala, Torkkila, Träskböle, Tuohittu (Tuohitto), Väärlä, Varvkankari, Vihiniemi (Vihnämäki), Frilla (Viborgsgård), Överby


MikrofilmerMikrokortMikrokort (SVAR)
Förteckning över prästerHisKiSvarta böcker
AdressGränskartaAnnat
Digiarkisto


Databasen updaterad 2010-06-16 17:38:37.1363