Pernå


Pastoratet bildades av allt att döma redan i mitten av 1200-talet. Var åtminstone år 1340 kapell under Borgå församling, men från och med år 1362 hade församlingen egen kyrkoherde. Åren 1810-1865 var Pernå annex under Borgåbiskopen istället för Lampis socken. Till Pernå har i tiden som kapell hört Pyttis (-1413), Lappträsk (-1575), Mörskom (1604-1636), Lovisa (1748-50 och 1863-64) och Liljendal (1791-1917). Till församlingen torde även ha hört det på 1500-talet omnämnda Mertilaks kapell. Sedermera och ännu i början av 1900-talet hörde hit även Forsby bruksförsamling som hade egen predikant 1691-1826 och egen kyrka (byggd 1688 som revs 1862 efter att ha stått oanvänd sedan 1826)

-Prästgården brann 1562 och 1708. Kyrkans plundrades 1713. En blixt antände prästgårdskansliet 12/7 1932, men man lyckades släcka branden. [O. Durchman: Kirkonarkistojen tuhoutumiset. Genos 3(1932). Täydennys VII. Genos 6(1935)]

Namn på finska
Pernaja

Grannförsamlingarna
Porvoon suomalainen seurakunta, Lapinjärven suomalainen seurakunta, Lappträsk, Liljendal, Lovisa, Mörskom, Borgå, Strömfors, Borgå svenska domkyrkoförsamling, Loviisan suomalainen seurakunta, Lovisa svenska församling

Byar på finska
Antinkylä, Bagarböle, Baggböle, Baggnäs, Bergby, Blybergs, Böle, Erlandsböle, Fantsnäs, Fasarby, Koskenkylä, Vanhakylä, Garpgård, Gerby, Gislarböle, Gislom, Greggböle, Grevböle, Haddom, Hartola, Härkäpää, Huomanninkylä, Hormnäs, Horsiök, Idlaks, Isnäs, Kabböle, Kärpä, Kivisalo, Köpbacka, Kukumi, Kuusankoski, Kirkonkylä, Lapinkylä, Lappnor, Näse, Pålböle, Paavalinkylä, Pernajan pappila, Pitkäpää, Haravankylä, Rike, Rosendal, Rösund, Sandvik, Särkilahti, Sarvilahti, Sarvisalo, Sjögård, Skinnarby, Strömmen, Sundarö, Hämeenkylä, Tervik, Tetom, Thorsby, Tjusterby, Tjuvö, Trännäs, Våtskär, Villmansgård

Byar på svenska
Antby, Bagarböle, Baggböle, Baggnäs, Bergby, Blybergs, Böle, Erlandsböle, Fantsnäs, Fasarby, Forsby, Gammelby, Garpgård, Gerby, Gislarböle, Gislom, Greggböle, Grevböle, Haddom, Hardom, Härkäpää, Hommansby, Hormnäs, Horsiök, Idlaks, Isnäs, Kabböle, Kärpä, Kjevsalö, Köpbacka, Kuggom, Kuusankoski, Kyrkoby, Labby, Lappnor, Näse, Pålböle, Påvalsby, Pernajan pappila, Pitkäpää, Räfsby, Rike, Rosendal, Rösund, Sandvik, Särkilahti, Sarvlaks, Sarvsalö, Sjögård, Skinnarby, Strömmen, Sundarö, Tavastby, Tervik, Tetom, Thorsby, Tjusterby, Tjuvö, Trännäs, Våtskär, Villmansgård


MikrofilmerMikrokortMikrokort (SVAR)
Förteckning över prästerHisKiSvarta böcker
AdressGränskartaAnnat
Digiarkisto


Databasen updaterad 2010-06-16 17:38:37.1363