Närpes


Hörde ursprungligen till Korsholm, nämnd som egen socken redan år 1331. Ärkebiskopens annex åren 1811-1884.

Från församlingen har avskiljts:

  • Lappfjärd, kapell från år 1594, avskiljt till självständig församling år 1667
  • Östermark, kapell grundat år 1694, avskiljt till självständig församling år 1795
  • Korsnäs, kapell grundat ca år 1604, avskiljt till självständig församling år 1861
  • Pörtom, en ca år 1700 grundat bönehusgäll, avskiljt till självständig församling år 1859
  • Övermark, en ca år1721 grundat bönehusgäll, avskiljt till självständig församling år 1871
  • Kaskö, avskiljt till självständig församling år 1926

Namn på finska
Närpiö

Grannförsamlingarna
Kaskö, Korsnäs, Pörtom, Östermark, Övermark, Kristinestads landsförsamling

Byar på finska
Bäckby, Böle, Finnby, Gottböle, Kalax, Kaldnäs, Kåtnäs, Klaresund, Knåpnäs, Nämpnäs, Näsby, Norrnäs, Österyttermark, Pjelax, Rangsby, Ståbacka, Tjärlax, Träskböle, Västeryttermark

Byar på svenska
Bäckby, Böle, Finnby, Gottböle, Kalax, Kaldnäs, Kåtnäs, Klaresund, Knåpnäs, Nämpnäs, Näsby, Norrnäs, Österyttermark, Pjelax, Rangsby, Ståbacka, Tjärlax, Träskböle, Västeryttermark


MikrofilmerMikrokortMikrokort (SVAR)
Förteckning över prästerHisKiSvarta böcker
AdressGränskartaAnnat
Digiarkisto


Databasen updaterad 2010-06-16 17:38:37.1363