Nagu


I Nagu fanns en kyrka helgad åt S:t Olof redan på 1300-talet och man hade egen präst åtminstone år 1448. Till församlingen hör även Själö hospital (grundat 1619 med egen kyrka 1624) och Nötö predikohusförening (grundad 1665)

- Vid en brand i prästgården (1866?) förstördes också en del böcker. [O. Durchman: Kirkonarkistojen tuhoutumiset. Genos 3(1932)]

Namn på finska
Nauvo

Grannförsamlingarna
Dragsfjärd, Hitis, Korpo, Pargas, Rimito, Pargas finska församling, Pargas svenska församling

Byar på finska
Antböle, Backas, Berghamn, Biskopsö, Böle, Borstö, Dalkarby, Druckis, Ernholm, Finby, Grännäs, Grötö, Gullkrona, Gyttja, Hangslaks, Haverö, Högsar, Humleholm, Innamo, Jälist, Käldinge, Käldö, Kirjais, Kivis, Klobbnäs, Kopparholm, Korsnäs, Koum, Krok, Kvivlaks, Laggarnäs, Lökholm, Mattnäs, Mielis, Nötö, Packais, Pensar, Piparby, Poutuis, Prostvik, Risis, Samslaks, Sandholm, Sandö, Såris, Seksnappa, Sellmo, Simonby, Seili , Sommarö, Spink, Stenskär, Strandby, Sydänperä, Tackork, Toras, Trunsö, Valmoholm, Vandrock, Vansor, Vecklaks, Vikom, Vikperä

Byar på svenska
Antböle, Backas, Berghamn, Biskopsö, Böle, Borstö, Dalkarby, Druckis, Ernholm, Finby, Grännäs, Grötö, Gullkrona, Gyttja, Hangslaks, Haverö, Högsar, Humleholm, Innamo, Jälist, Käldinge, Käldö, Kirjais, Kivis, Klobbnäs, Kopparholm, Korsnäs, Koum, Krok, Kvivlaks, Laggarnäs, Lökholm, Mattnäs, Mielis, Nötö, Packais, Pensar, Piparby, Poutuis, Prostvik, Risis, Samslaks, Sandholm, Sandö, Såris, Seksnappa, Sellmo, Simonby, Själö, Sommarö, Spink, Stenskär, Strandby, Sydänperä, Tackork, Toras, Trunsö, Valmoholm, Vandrock, Vansor, Vecklaks, Vikom, Vikperä


MikrofilmerMikrokortMikrokort (SVAR)
Förteckning över prästerHisKiSvarta böcker
AdressGränskartaAnnat
Digiarkisto


Databasen updaterad 2010-06-16 17:38:37.1363