Maaninka


Kapell under Kuopio, grundat år 1765, erhöll egen kaplan år 1767. Avskild från moderförsamlingen till egen församling den 30.1.1871.

Namn på finska
Maaninka

Grannförsamlingarna
Karttula, Kuopio landsförsamling, Lapinlahti, Pielavesi, Siilinjärvi

Byar på finska
Haatala, Halola, Hamula, Jynkänniemi, Käärmelahti, Kurolanlahti, Lappetelä, Pohjois-Haatala, Tavinsalmi, Tuovilanlahti, Väänälä, Varpasmaa, Venäjänsaari, Vianto

Byar på svenska
Haatala, Halola, Hamula, Jynkänniemi, Käärmelahti, Kurolanlahti, Lappetelä, Pohjois-Haatala, Tavinsalmi, Tuovilanlahti, Väänälä, Varpasmaa, Venäjänsaari, Vianto


MikrofilmerMikrokortMikrokort (SVAR)
Förteckning över prästerHisKiSvarta böcker
AdressGränskartaAnnat
Digiarkisto


Databasen updaterad 2010-06-16 17:38:37.1363