Lumparland


Kapell under Lemland, nämnt redan år 1544.

Namn på finska
Lumparland

Gamla namn
Klemetsby

Grannförsamlingarna
Föglö, Lemland, Sund, Vårdö

Byar på finska
Klemetsby, Krokstad, Lumparby, Lumpoby, Norrboda, Skag, Svinö

Byar på svenska
Klemetsby, Krokstad, Lumparby, Lumpoby, Norrboda, Skag, Svinö


MikrofilmerMikrokortMikrokort (SVAR)
Förteckning över prästerHisKiSvarta böcker
AdressGränskartaAnnat
Digiarkisto


Databasen updaterad 2010-06-16 17:38:37.1363