Lojo


Den äldsta urkunden som berör Lojo församling är från år 1382, men man vet, att här funnits en kyrkoherde åtminstone redan på 1320-talet och församlingen grundades antagligen ännu tidigare. Vichtis kapell omnämns redan 1433, kapellet avskildes från Lojo 1507. Delar av Lojo anslöts till Karislojo kapell som grundades 1531 och hörde till Karis församling. Nummis och Metsäkansa (senare Pusula) kapell , som båda grundats 1640, har avskilts till egna pastorat, Nummis 1863 och Pusula 1862. Sockenadjunktstjänsten i Lojo indrogs 1872.

-Vid ett åskväder den 12/7 1623 brann kyrkan ner till grunden. Vapenhusets tak brann 2/9 1707. Kyrkan plundrades under stora ofreden. Kyrkoherde Abraham Juslenius tog troligen med sig de gamla urkunderna när han for till Sverige under stora ofreden och de försvann på den vägen. Detta enligt Rörings redogörelse år 1749: : "Möjligt är, att de prestgårdsägorna berörande gamla bref och dokument, af hvilka år 1677 somliga uppgåfvos varit 200 och andra 300 år gamla, och som förvarats i kyrkan, blefvo bragta öfver till Sverige. --- Och då kyrkoherden i Kyrkslätt Dryselius visiterade här 1/3 1721 antecknades bl. a. att kkh. Juslenius vid afresandet med sig tagit kyrkans förgylda mässekalk, som dragit ½ stop, samt nya svenska Bibeln; 'det andra var här i förvar'". På tinget den 15/10 1726 antecknades bl.a. att "ryssarna på hösten [1713] borttagit altareklädet af fint lerft och broderadt med sölfver; ---. Vidare befunnos 15 kyrkofönster alldeles borta, 20 st. söndergångne, och de öfrige mycket söndrige och svage, att de nästan öfver allt behöfde förnyas --". Prästgården var "förfallen". Den tidigare uppgiften att historieböckerna skulle börja 1631 (i arkivdelegationens betänkande 1900 finns dessutom ett tryckfel : det står 1613) är felaktig. I verkligheten börjar böckerna först år 1677.
- Prästgården brann den 12/11 1815, men arkivet räddades. [O. Durchman: Kirkonarkistojen tuhoutumiset. Genos 3(1932). Täydennys III. Genos 4(1933). Täydennys VII. Genos 6(1935). Täydennys VIII. Genos 15(1944)]

Namn på finska
Lohja

Grannförsamlingarna
Ingå, Karis, Karislojo, Nummis, Sammatti, Sjundeå, Vichtis, Karis finska församling, Karis svenska församling, Siuntion suomalainen seurakunta, Sjundeå svenska församling

Byar på finska
Ahtiala, Askola, Hermala, Hietainen, Hiittinen, Hongisto, Humppila, Immula, Iso-Teutari, Jalassaari, Jantoniemi, Jönsböle, Kaijola, Karnainen, Karstu, Kirkniemi, Kirkonkylä, Kittilä, Koikkala, Koski, Kouvola, Kunnarla, Kutsila, Laakspohja, Lehmijärvi, Lohjankylä (Lohjannummi), Lylyinen, Maarpakka, Maikkala, Maksjoki, Marttila, Moisio, Muijala, Mynterlä, Ojamo, Osuniemi, Outamo, Paavola, Paksalo, Paloniemi, Pappila, Pauni, Pietilä, Piispala, Pulli, Routio, Röylä, Seppälä, Skraatila, Suittila, Talpela, Torhola, Vaanila, Vähä-Teutari, Vallaa, Vanhakylä, Vappula, Varola, Vasarla, Veijola, Ventelä (Vendelä), Virkkala, Vohloinen

Byar på svenska
Ahtiala, Askola, Hermala, Hietainen, Hiittinen, Hongisto, Humppila, Immula, Stor-Tötar, Jalassaari, Jantoniemi, Jönsböle, Kaijola, Karnainen, Karstu, Gerknäs, Kyrkstad, Kittfall, Koikkala, Koski, Kouvola, Gunnarla (Gunnars), Kutsila, Laxpojo, Lehmijärvi, Lohjankylä (Lohjannummi), Lylyinen, Mårbacka, Maikkala, Maksjoki, Marttila, Moisio, Muijala, Mynterlä, Ojamo, Orsnäs, Outamo, Paavola, Paksalo, Paloniemi, Pappila, Pauni, Pietilä, Biskopsnäs, Pulli, Routio, Röylä, Seppälä, Skraatila, Suittila, Talpela, Torhola, Vaanila, Lill-Tötar (Ytter-Tötar), Valby, Vanhakylä, Vabby, Varola, Vasarla, Vejby, Ventelä (Vendelä), Virkby, Vols


MikrofilmerMikrokortMikrokort (SVAR)
Förteckning över prästerHisKiSvarta böcker
AdressGränskartaAnnat
Digiarkisto


Databasen updaterad 2010-06-16 17:38:37.1363