Eckerö


Tidigare kapell under Hammarland, grundat före år 1413 och bildade ett eget pastorat år 1872.

Namn på finska
Eckerö

Gamla namn
Åkerö

Grannförsamlingarna
Hammarland

Byar på finska
Björnhuvud (Björnhovda), Finbo, Kyrkby, Marby, Överby, Storby, Torp

Byar på svenska
Björnhuvud (Björnhovda), Finbo, Kyrkby, Marby, Överby, Storby, Torp


MikrofilmerMikrokortMikrokort (SVAR)
Förteckning över prästerHisKiSvarta böcker
AdressGränskartaAnnat
Digiarkisto


Databasen updaterad 2010-06-16 17:38:37.1363