Kökar


Avskilt som eget pastorat från Föglö år 1905. Grundat ca år 1544.

Namn på finska
Kökar

Grannförsamlingarna
Föglö, Houtskär, Korpo, Sottunga

Byar på finska
Finnö, Hellsö, Karlby, Kyrkogårdsö, Österbygge, Överboda

Byar på svenska
Finnö, Hellsö, Karlby, Kyrkogårdsö, Österbygge, Överboda


MikrofilmerMikrokortMikrokort (SVAR)
Förteckning över prästerHisKiSvarta böcker
AdressGränskartaAnnat
Digiarkisto


Databasen updaterad 2010-06-16 17:38:37.1363