Degerby


Grundades 1746 som en predikohusförening när träkyrkan byggdes. Fick egen präst 1757. Blev kapell 1863 och moderförsamling 1913.

-Prästgården (predikantens bostad) brann den 15/3 1833, varvid en stor del av kyrkans inventarier förstördes. Historieböckerna börjar först år 1865 fast man hade egen predikant från år 1757. [O. Durchman: Kirkonarkistojen tuhoutumiset. Täydennys III. Genos 4(1933). Täydennys VIII. Genos 15(1944). Kirkollisten rakennusten kokopalot. Genos 6(1935)]

Namn på finska
Degerby

Grannförsamlingarna
Ingå, Sjundeå, Siuntion suomalainen seurakunta, Sjundeå svenska församling

MikrofilmerMikrokortMikrokort (SVAR)
Förteckning över prästerHisKiSvarta böcker
AdressGränskartaAnnat
Digiarkisto


Databasen updaterad 2010-06-16 17:38:37.1363