Kumlinge


Grundad under katolska tiden och avskild från Sund efter år 1403. Var ett eget pastorat år 1540. Brändö var ett kapell under Kumlinge åtminstone sedan år 1544, avskildes till eget pastorat år 1864.

Namn på finska
Kumlinge

Grannförsamlingarna
Brändö, Sottunga, Vårdö

Byar på finska
Björkö, Enklinge, Kumlinge, Seglinge

Byar på svenska
Björkö, Enklinge, Kumlinge, Seglinge


MikrofilmerMikrokortMikrokort (SVAR)
Förteckning över prästerHisKiSvarta böcker
AdressGränskartaAnnat
Digiarkisto


Databasen updaterad 2010-06-16 17:38:37.1363