Brändö


Kapell under Kumlinge åtminstone redan år 1630. Eget pastorat år 1864.

Namn på finska
Brändö

Gamla namn
S:t Jakobs kapell

Grannförsamlingarna
Houtskär, Iniö, Kumlinge, Gustavs, Sottunga, Vårdö

Byar på finska
Asterholma, Åva, Baggholma, Björnholma, Brändö, Fiskö, Jurmo, Koskenpää, Lappo, Torsholma

Byar på svenska
Asterholma, Åva, Baggholma, Björnholma, Brändö, Fiskö, Jurmo, Koskenpää, Lappo, Torsholma


MikrofilmerMikrokortMikrokort (SVAR)
Förteckning över prästerHisKiSvarta böcker
AdressGränskartaAnnat
Digiarkisto


Databasen updaterad 2010-06-16 17:38:37.1363