Bromarv


Kapellförsamlingen som hörde till Tenala grundades 1667 och avskildes till en egen församling 1865. Hit hörde också Hangö, som grundades 1871 och fick stadsrättigheter 1874. Hangö avskildes från moderförsamlingen 1890. Till Hangö anslöts även Täcktom och Hangöby samt Sandö gård och Båklandet år 1910. Bromarvs församling anslöts 1977 till Ekenäsnejdens församlingsgemensakap som bl.a sköter ekonomi, personalärenden och fastighetsärenden gemensamt. Bromarv och Tenala församlingar har bl.a. gemensam kyrkoherde.

  • Under stora ofreden plundrades prästgården endast på inventarier. [Nikula: Tenala och Bromarf socknars historia II. (1938) s. 56]
  • Kyrkan brann av okänd anledning natten mellan 2 och 3 februari 1979.

Namn på finska
Bromarv

Gamla namn
Bromarf

Grannförsamlingarna
Finby, Hangö, Hitis, Tenala, Västanfjärd, Ekenäs landsförsamling, Hangö landsförsamling

Byar på finska
Basaböle, Bengtsår, Bojnäs, Bredvik, Bromarv, Brutuböle, Grundsund, Håkansarv, Kägra, Kalvdal, Kansjärvi, Kårböle, Kivitok, Knopkägra, Könick, Nitlax, Norrstrand, Öjby, Orflax, Östanberg, Padva, Pargas, Rekuby, Revbacka, Rilax, Skata, Söderstrand, Vättlaks

Byar på svenska
Basaböle, Bengtsår, Bojnäs, Bredvik, Bromarv, Brutuböle, Grundsund, Håkansarv, Kägra, Kalvdal, Kansjärvi, Kårböle, Kivitok, Knopkägra, Könick, Niitlahti, Norrstrand, Öjby, Orflax, Östanberg, Padva, Pargas, Rekuby, Revbacka, Riilahti, Skata, Söderstrand, Vättlaks


MikrofilmerMikrokortMikrokort (SVAR)
Förteckning över prästerHisKiSvarta böcker
AdressGränskartaAnnat
Digiarkisto


Databasen updaterad 2010-06-16 17:38:37.1363