Kisko


En från Pojo församling under mitten av 1500-talet avskiljd moderförsamling. Nämnt som kapell redan 1347.

Namn på finska
Kisko

Grannförsamlingarna
Karislojo, Kiikala, Muurla, Bjärnå, S:t Bertils, Pojo, Suomusjärvi, Tenala, Pohjan suomalainen seurakunta, Pojo svenska församling

Byar på finska
Aijala, Hongisto, Honkapyöli, Jyly, Kajala, Kaukuri, Kavasto, Kirkonkylä, Kurkela, Lappi, Leilä, Liuhto, Marttila, Metola, Orijärvi, Sammalo, Sillanpää, Sorttila, Tieksmäki, Toija, Viiari, Vilikkala, Ylötkylä

Byar på svenska
Aijala, Hongisto, Honkapyöli, Jyly, Kajala, Kaukuri, Kavasto, Kirkonkylä, Kurkela, Lappi, Leilä, Liuhto, Marttila, Metola, Orijärvi, Sammalo, Sillanpää, Sorttila, Tieksmäki, Toija, Viiari, Vilikkala, Ylötkylä


MikrofilmerMikrokortMikrokort (SVAR)
Förteckning över prästerHisKiSvarta böcker
AdressGränskartaAnnat
Digiarkisto


Databasen updaterad 2010-06-16 17:38:37.1363