Kimito


En av Finlands äldsta församlingar, nämnd redan 1327. Till den har hört som kapell Hitis, Dragsfjärd och Västanfjärd.

Namn på finska
Kemiö

Grannförsamlingarna
Angelniemi, Dragsfjärd, Finby, Halikko, Karuna, Pargas, Bjärnå, Sagu, Västanfjärd, Pargas finska församling, Pargas svenska församling

Byar på finska
Albrektsböle, Båtkulla, Berga, Bjensböle, Bogsböle, Böle, Brante, Brokärr, Dalby, Dalkarlby, Digerdal, Eknäs, Elmdal, Engelsby, Flugböle, Fröjdböle, Gammelby, Gästerby, Germundsvidja, Gräsböle, Gundby, Helgeboda, Högmo, Hova, Hulta, Kalkila, Kårkulla, Kaskärr, Kila, Koddböle, Koustar, Kuggböle, Kvarnböle, Kirkonkylä, Labböle, Lamkulla, Lappdal, Lemnäs, Lillvik, Linnarnäs, Lövböle, Majniemi, Makila, Måsa, Mattböle, Mattkärr, Mjösund, Nordvik, Norrlångvik, Norrsundvik, Orrnäs, Östermark, Pajböle, Påvalsby, Pederså, Pungböle, Reku, Rugnola, Syvälahti, Skäggböle, Skålböle, Skarpböle, Skoböle, Skog, Skogsböle, Smedaböle, Smedsböle, Stenmo, Strömma, Tavasttrona, Tjuda, Tollsnäs, Torsböle, Träskö, Trotby, Västankärr, Västermark, Vestlahti, Viksgård, Viksvidja, Villkärr, Vreta

Byar på svenska
Albrektsböle, Båtkulla, Berga, Bjensböle, Bogsböle, Böle, Brante, Brokärr, Dalby, Dalkarlby, Digerdal, Eknäs, Elmdal, Engelsby, Flugböle, Fröjdböle, Gammelby, Gästerby, Germundsvidja, Gräsböle, Gundby, Helgeboda, Högmo, Hova, Hulta, Kalkila, Kårkulla, Kaskärr, Kila, Koddböle, Koustar, Kuggböle, Kvarnböle, Kyrkoby, Labböle, Lamkulla, Lappdal, Lemnäs, Lillvik, Linnarnäs, Lövböle, Majniemi, Makila, Måsa, Mattböle, Mattkärr, Mjösund, Nordvik, Norrlångvik, Norrsundvik, Orrnäs, Östermark, Pajböle, Påvalsby, Pederså, Pungböle, Reku, Rugnola, Sjölaks, Skäggböle, Skålböle, Skarpböle, Skoböle, Skog, Skogsböle, Smedaböle, Smedsböle, Stenmo, Strömma, Tavasttrona, Tjuda, Tollsnäs, Torsböle, Träskö, Trotby, Västankärr, Västermark, Västlaks, Viksgård, Viksvidja, Villkärr, Vreta


MikrofilmerMikrokortMikrokort (SVAR)
Förteckning över prästerHisKiSvarta böcker
AdressGränskartaAnnat
Digiarkisto


Databasen updaterad 2010-06-16 17:38:37.1363