Mariefors


Bruksförsamling i Tusby socken. Bruket grundades år 1795 och kort därefter kunde man anställa en egen präst. Egen predikant hade man åren 1799-1869. Därefter har Tusby församlings präster skött gudstjänsterna. Kyrkan sägs ha blivit färdig år 1732 och har då antagligen tjänat som bönehus för den omgivande befolkningen.

Namn på finska
Kellokoski

Grannförsamlingarna

MikrofilmerMikrokortMikrokort (SVAR)
Förteckning över prästerHisKiSvarta böcker
AdressGränskartaAnnat
Digiarkisto


Databasen updaterad 2010-06-16 17:38:37.1363